W związku z panującą pandemią wdrożyliśmy szereg zabezpieczeń w celu ograniczenia kontaktu z produktami.

Życzymy Państwu dużo zdrowia i wytrwałości.


1. Odbiory osobiste wstrzymane do odwołania.
2. Codzienna dezynfekcja pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych poprzez ozonowanie.
Ozonowanie pomieszczeń to skuteczna i nowoczesna metoda dezynfekcji i najlepszy sposób zabijania wirusów i bakterii. Dodatkowo ozon nie pozostawia po sobie toksycznych produktów rozpadu, ponieważ samoczynnie rozpada się do tlenu, co sprawia, że jest ekologiczny i przyjazny środowisku.
3. Ograniczone łańcuchy dostaw i odbiorów do absolutnego minimum.


Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Do dezynfekcji używaj środków na bazie alkoholu etylowego lub izopropylowego o stężeniu minimum 60%.