Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem sklepu internetowego magicgifts.pl jest firma:

 


EMKA
Marcin Wardęga
Wielka Odrzańska 21U1
70-535 Szczecin
Tel.: +48 538 199 299
NIP: 598-154-43-10
REGON: 320781521
Nr Rachunku bankowego PEKASA ( Idea Bank ) :
65 1950 0001 2006 0016 2049 0002

 

Punkt handlowy i odbiorów osobistych:

 

EMKA
ul. Wielka Odrzańska 21
70-535 Szczecin

 

Poniedziałek - Piątek:
9:00 - 16:00

 


2. Sklep internetowy magicgifts.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
4. Liczba produktów w cenach promocyjnych jest ograniczona. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania zapasów.
5. Widoczne na zdjęciach dekoracje nie są sprzedawane wraz z artykułem.

 

 

 

Procedura  składania i realizacji zamówień

 

1. Zamówienia można składać poprzez Internet na stronie magicgifts.pl całą dobę, przez cały rok.
2. Zamówienia można również składać telefonicznie w godzinach od 9-16 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni  świątecznych przypadających w te dni tygodnia. Dane do grawerowania należy jednak przesłać drogą mailową w celu uniknięcia pomyłek wynikających ze złego zrozumienia.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia z podaniem wszelkich danych, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
4. Nieprawidłowo wypełnione formularze są jednoznaczne z anulowaniem zamówienia.
5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni nie będą realizowane.
6. W przypadku braku towaru Nabywca zostanie poinformowany o tym fakcie w przeciągu 7 dni. Może wtedy zrezygnować z zakupu, lub wybrać inny produkt, bądź też zdecydować się na wydłużenie czasu realizacji.
7. Po złożeniu zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie e-mailem z numerem zamówienia.
8. Po zatwierdzeniu wpłaty i ustaleniu szczegółów wyślemy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji - od tej chwili zmiany nie będą możliwe.
9. Termin realizacji zamówienia produktów prefabrykowanych wynosi do 14 dni roboczych (w rzeczywistości jest krótszy niż 2 dni robocze nie jest to jednak regułą) i liczy się od dnia przesłania przez nas potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na podany e-mail. W przypadku produktów nieprefabrykowanych z uwagi na specyfikę wyrobu nie dłuższy niż 365 dni. Należy jeszcze doliczyć czas wysyłki.
10. Wszelkie informacje na temat etapu realizacji zamówienia będą wysyłane na podany e-mail.
11. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura Vat. Aby otrzymać fakturę, należy zaznaczyć taką informację w rubryce "Uwagi" w formularzu zamówienia.
12. Nabywca ma obowiązek sprawdzić czy nadesłana przez Niego treść nie zawiera błędów. Grawerowana jest dokładna treść nadesłana przez klienta.
13. Zamówienia z opcją płatności przy odbiorze złożone bez podania kompletnych danych teleadresowych niezbędnych do zawarcia umowy na odległość nie będą realizowane do czasu uzupełnienia w/w danych.
14. Wyświetlany na karcie produktu planowany termin dostawy nie jest terminem gwarantowanym. Jest to orientacyjny czas dostawy oparty o wcześniejsze realizacje.

 

 

Płatności

 

1. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
a)    płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
b)    przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto bankowe, którego dane znajdują się w e-mailu wysłanym przez nas po złożeniu zamówienia,
c)    płatność za pośrednictwem serwisów płatniczych PayPal.com, dotpay.pl. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez nas automatycznej informacji dotyczącej zrealizowanej płatności,
2. Dane do przelewu:
EMKA Marcin Wardęga
Wielka Odrzańska 21U1
70-535 Szczecin
Nr Rachunku bankowego PEKAO SA (Idea Bank):
65 1950 0001 2006 0016 2049 0002
Uwaga: w tytule przelewu należy koniecznie podać numer zamówienia, w przypadku braku tej informacji zamówienia nie będą realizowane do czasu wyjaśnienia.

 

Wysyłka

 

1. Towar jest wysyłany firmą kurierską. Możliwość wyboru dostawcy znajduje się w formularzu zamówienia.
2. Istnieje możliwość odbioru osobistego w naszym lokalu ul. Wielka Odrzańska 21 w Szczecinie.
3. Cena wysyłki zależna jest ilości zamówionego towaru (od wagi), a jej całkowity koszt nabywca otrzyma przed potwierdzeniem zamówienia.
4. Nabywca, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sprzedawcy wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
5. Sugerowaną formą przesyłki grawerowanego szkła jest opcja kuriera. Przesyłka taka jest ubezpieczona od ewentualnych uszkodzeń wynikających podczas transportu.
6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaakceptowania projektu przez Nabywcę lub w przypadku braku konieczności przesłania projektu Nabywcy (dotyczy gotowych wzorów) momentu wpłaty lub złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Warunkiem korzystania z opcji jest opłacenie zamówienia i przesłanie wszystkich niezbędnych informacji przez Nabywcę.
7. Maksymalny czas realizacji usługi doręczenia na terenie Polski wynosi do 30 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego magicgifts.pl w przypadku płatności z góry (płatności elektroniczne np. dotpay.pl) lub od dnia złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy przed jego upływem przesłanie oświadczenia według poniższego wzoru:

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia [numer] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Numer rachunku bankowego: [numer rachunku bankowego do zwrotu środków]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 


2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a)   świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)   w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

3. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nabywca powinien zwrócić produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. W przypadku gdy zwracany towar będzie nosił ślady użycia przekraczający zakres zwykłego zarządu określony w ust.3, Nabywca zobowiązany będzie do naprawienia wynikłej stąd szkody na zasadach ogólnych.
5. Do odsyłanego towaru proszę dołączyć paragon lub fakturę. Nie dołączenie paragonu lub faktury nie ma wpływa na realizację uprawnień związanych z odstąpieniem od umowy.
6. Koszt przesłania zwracanego towaru ponosi Nabywca.

 

 

Projekty na zamówienie

 

1. Na życzenie Nabywcy, zostanie przygotowany projekt graficzny zakupionego produktu według prezentowanego szablonu graficznego w sklepie.
2. Sklep zobowiązuje się do wykonania do dwóch poprawek w ramach usługi, każda kolejna poprawka to koszt 20 zł z VAT 23%.
3. Sklep może zrezygnować z opłaty za dodatkowe poprawki, o czym Nabywca zostanie poinformowany.
4. Sklep oferuje możliwość wykonania indywidualnego wzoru lub projektu według zamówienia i wytycznych Nabywcy, koszt takiej usługi ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od złożoności projektu, jednak nie mniej niż 50 zł z VAT 23%.
5. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Nabywcę po rozpoczęciu prac projektowych przez Sklep, sklep ma prawo obciążyć Nabywcę kosztami związanymi z przygotowaniem projektów lub wzoru w kwocie 50 zł z VAT 23%.Produkt finalny

 

1. Wizualizacje w sklepie mają charakter poglądowy w celu umożliwienia klientowi zobrazowania produktu finalnego.
2. Sklep dopuszcza odstępstwa (przesunięcia, zmiany rozmiaru napisów, zmiany układu tekstu, dodania znaków graficznych) od prezentowanej wizualizacji pod warunkiem zachowania oryginalnej treści i przekazu.
3. Dopuszczalna tolerancja przesunięć projektu graficznego względem powierzchni dostępnej do personalizacji do 5% rozmiaru powierzchni, wynikająca ze specyfiki produktu takiej jak brak powtarzalności produkcyjnej produktu przeznaczonego do personalizacji (na przykład produkcja ręczna).Reklamacje

 

1. Reklamację należy składać za pośrednictwem adresu mailowego info@emka24.pl lub pisemnie na adres EMKA, ul. Wielka Odrzańska 21, 70-535 Szczecin.
2. Sklep ustosunkuje do reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.
3. Z zamówienia można zrezygnować na etapie, gdy sklep nie podjął jeszcze działań produkcyjnych.
4. Jeżeli po odebraniu przesyłki okaże się, że zamówienie zostało błędnie zrealizowane lub produkt ma wady fabryczne prosimy zgłaszać ten fakt podając swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia.
5. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres EMKA, ul. Wielka Odrzańska 21, 70-535 Szczecin.
6. Do odsyłanego towaru proszę dołączyć paragon lub fakturę. Nie dołączenie paragonu lub faktury nie wpływa na postępowanie reklamacyjne.

 

Promocja "Wysyłam jako prezent"

 

1. Warunkiem udziału w promocji jest wysyłka przesyłki bezpośrednio do osoby obdarowywanej. Adres do rachunku musi być inny niż adres dostawy.
2. Promocją objęte są zamówienia opłacone z góry.
3. Opakowanie ozdobne obejmuje: opakowanie w papier ozdobny, przewiązanie wstążką, opcjonalnie na życzenie umieszczenie małego bileciku z dedykacją.
4. Promocja nie obejmuje zapakowania w opakowania dekoracyjne, które można zakupić w naszym sklepie internetowym o ile takie nie zostało zakupione.
5. W przypadku niespełnienia warunków z pkt. 1 oraz pkt. 2. Sklep nie jest zobowiązany do opakowania zamówienia w opakowanie ozdobne oraz nie ma obowiązku informowania klienta o tym, iż ten nie bierze udziału w promocji gdyż zaznaczając pole "Wysyłam jako prezent []..." bez spełnienia warunku z pkt. 1 świadczy nieprawdę zlecając dostawę przesyłki do siebie.
6. Koszt opakowania ozdobnego ustalony jest na kwotę 20 zł z VAT 23%. Opłata przy udziale w promocji nie jest naliczana, jednak w przypadku zwrotu produktu, odstąpienia od umowy, nieodebrania przesyłki, klient zostanie obciążony kosztami pakowania.

 

 

Postanowienia końcowe

 

1. Dane Nabywcy otrzymane w celu realizacji zamówienia przechowywane są z uwzględnieniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa, wymaganych przez Prawo Polskie.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym magicgifts.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Nabywcę oraz zobowiązuje Nabywcę do przestrzegania zawartych w nim zasad.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
4. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości fotografowania wykonanych przez nas produktów znakowanych według wytycznych klienta.
Oferta przedstawiona na tej stronie nie odzwierciedla stanów magazynowych, gdyż prowadzimy sprzedaż również w innych serwisach.
Wszystkie zdjęcia, wzory i opisy są objęte prawami autorskimi. Powielanie, publikowanie i udostępnianie bez naszej zgody jest zabronione!
5. Przesyłając do nas grafikę, znak firmowy, logo do grawerowania jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu prawa do jej wykorzystania w celu umieszczenia jej na zakupionym przedmiocie.
6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
7. Opakowania wysyłkowe, są bezpłatnymi opakowaniami, które konsument może zwrócić w dowolnym momencie w ciągu 5 lat od daty odebrania rzeczy. W celu zwrotu należy dostarczyć opakowanie do naszego punktu handlowego oraz okazać dokument potwierdzający zakup (np. paragon).
8. Koszt pozaumownego magazynowania nieodebranej rzeczy wynosi 4 zł z VAT 23% za każdy dzień.
9. Sklep ma prawo odstąpić od roszczenia należności z tytułu magazynowania rzeczy.
10. Pisemne wezwanie do zapłaty koszt: 50 zł z VAT 23%.

Przetwarzanie danych osobowych

Sprzedawca tj. EMKA, Wielka Odrzańska 21U1, 70-535 Szczecin; NIP: 598-154-43-10; REGON: 320781521 jest Administratorem danych osobowych Nabywcy.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy, Nabywca może się kontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:

za pośrednictwem poczty e-mail
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: EMKA, Wielka Odrzańska 21, 70-535 Szczecin.

        Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Nabywcy jest niezbędne do wykonania umowy, której Nabywca jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży. W przypadku, gdy dokonując zakupu u Sprzedawcy Nabywca wyraził zgodę na przesyłanie do niego treści marketingowych Sprzedawca będzie także przetwarzał dane osobowe Nabywcy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tj. na podstawie zgody Nabywcy na przetwarzanie danych osobowych.

        Podanie przez Nabywcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych, ale bez podania tych danych Sprzedawca nie będzie miał możliwości informowania Nabywcy o świadczonych usługach i towarach.

        Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Nabywcy do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Nabywca zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie zgody Nabywcy będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Nabywca skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

        Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Nabywcy tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług przewozowych, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Nabywcy będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy z zachowaniem pełnej poufności danych.


        Sprzedawca powołuje inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail.

        Nabywcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

            prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
            prawo dostępu do danych osobowych Nabywcy,
            prawo żądania sprostowania danych osobowych Nabywcy,
            prawo żądania usunięcia danych osobowych Nabywcy,
            prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Nabywcy,
            prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Nabywcy ze względu na szczególną sytuację Nabywcy - w przypadkach, kiedy Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Nabywcy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, prawo do przenoszenia danych osobowych Nabywcy, tj. prawo otrzymania od Sprzedawcy danych osobowych Nabywcy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Nabywca może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Sprzedawca przesłał te dane Nabywcy do innego administratora. Jednakże Sprzedawca zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Nabywcy tylko do tych danych, które Sprzedawca przetwarza na podstawie umowy z Nabywcą lub na podstawie zgody Nabywcy.

            Aby skorzystać z powyższych praw, Nabywca może kontaktować się ze Sprzedawcą W zakresie, w jakim dane osobowe Nabywcy są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w celach marketingowych) - Nabywca ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Nabywcy przed jej wycofaniem. Zgodę Nabywca może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy.

        Nabywcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

        W celu rozwijania i optymalizacji oferty sklepu oraz w celach statystycznych i reklamowych ruch Nabywcy na stronach sklepu jest monitorowany. Zapisywane są w tym celu dane w postaci m.in. plików cookies (ciasteczek), które nie służą do przetwarzania danych osobowych. Są to np. informacje o używanej przeglądarce internetowej, rozdzielczości ekranu, odwiedzanych stronach w sklepie, wybieranych produktach, stronach z których Nabywca trafia do sklepu itp. Dane te są anonimowe i wykorzystywane są przez Google Analytics (statystyki), Google Adwords (reklama), Criteo (reklama), Facebook (reklama). Również system Google DoubleClick wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu wyświetlania reklam dobieranych na podstawie zainteresowań. W każdej chwili możesz zrezygnować z tego pliku cookie Google na stronie Menedżera preferencji reklam. Nabywca może zrezygnować z Google Analytics instalując blokujący go dodatek do przeglądarki. Nabywca może również całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania cookies w ustawieniach swojej przeglądarki jednak korzystanie z naszego sklepu z wyłączonymi cookies będzie technicznie ograniczone.

 

INSTRUKCJE DO POBRANIA
(w celu poprawnego odczytania pliku niezbędne jest posiadanie oprogramowania typu Adobe Acrobat Reader, do pobrania bezpłatnie na stronie producenta ww. oprogramowania)

Zasady czyszczenia produktów tekstylnych - bawełnianych z nadrukiem (poduszki, torby...)


Produkt dodany do koszyka

Ilość
Łącznie

Jest 0 produktów w Twoim koszyku. Jest jeden produkt w Twoim koszyku.

Produkty
Dostawa  Do ustalenia
Łącznie
Kontynuuj zakupy Realizuj zamówienie